Parciální diferenciální rovnice

TBA

Zájemci se seznámí s parciálními diferenciálními rovnicemi, které se přirozeně vyskytují v mnoha inženýrských modelech, např. v mechanice a termodynamice tekutin, či v kvantové mechanice. Dále se naučí vybrané klasické metody jejich řešení a základní obecné principy - zákon zachování energie, princip maxima, atp.

Sylabuszde

Konzultace – po dohodě osobní či emailem

Plán přednášek

Další elektronické materiály

·         Základy vektorové analýzy

·         Úvod do funkcionální analýzy

Literatura

·         Jaroslav Barták: Partial Differential Equations of evolution - evoluční rovnice včetně fyzikální motivace a interpretace, kniha určená pro inženýry, neobsahuje teorii eliptických rovnic (EN)

·         Lawrence C. Evans: Partial Differential Equations - matematická monografie, skvělý úvod do PDR (EN)

·         Miroslav Dont: Úvod do parciálních diferenciálních rovnic - skripta ČVUT, obsahuje lineární rovnice 2. řádu a apendix o Fourierových řadách, neobsahuje metodu charakteristik ani variační počet (CZ)

·         další dostupná skripta na webu např.: Pavel Drábek, Gabriela Holubová (ZČU, VSB), Mirko Rokyta (MFF) nebo Zdeněk Pospíšil (MUNI)

·         A. Klíč, M. Dubcová: Základy tenzorového počtu s aplikacemi - vektorová analýza

·         Ladislav Průcha : Řady - kapitola 6 - Fourierovy řady

·         Pavel Pyrih: Variační počet - řešené úlohy v 1D

Vzorová písemka