Cvičení z Matematiky B

čtvrtek 14:00, C13

Podmínky pro udělení zápočtu

·         aktivní účast na rozumném počtu cvičení, včetně přípravy ve formě domácích úkolů - konkrétní podmínky budou upřesněny na prvním cvičení,

·         2 průběžné zápočtové testy - termíny: už 15. 3. a 26. 4. - hranice pro udělení zápočtu je 100 bodů ze 200 - podrobněji v Organizačních informacích v e-learningu

Domácí úkoly

Plánovaný obsah cvičení

Další zdroje příkladů k procvičování

·         e-learning.vscht.cz

·         Míčka et al.: Sbírka příkladů z matematiky

·         Dubcová et al.: Sbírka příkladů z Matematiky II ve strukturovaném studiu

·         B. P. Děmidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy

·         Spoustu užitečných věcí lze také nalézt na webu třeba tady nebo tady.