Ladislav Nádherný

VŠCHT Praha FCHTAnorganická chemie
Oxidové materiály na bázi přechodných kovů

Výuka – 1. ročník

Sjednat konzultaci s vyučujícím

N101005 Obecná a anorganická chemie I, platné od r. 2021/22

Chemické názvosloví anogranických sloučenin PdF MU

Obvyklé tvary podle VSEPR

Opakování na 1. KT

N101003 Laboratoř anorganické chemie I, platné od r. 2014/15

přejít na stránku

Chemické výpočty (platné do 2015)

Téma Příklady ze skript k procvičení Termín
1. test Složení směsí, roztoky kap. 2 a 3 5. týden semestru
2. test Krystalizace

Jak vypadá krystalizace
- vzorový test
- výsledky testu

kap. 3.2 8. týden semestru
3. test Stechiometrie

- vzorový test
- výsledky testu
Nápověda ke 4. příkladu

kap. 5.1 + 6. 12. týden semestru

Stavová rovnice ideálního plynu

Od roku 1982 je podle IUPAC hodnota standarního tlaku (p°) 100 000 Pa, před tímto datem se udávala hodnota 101 325 Pa (= 1 atm). GoldBook, standard pressure

Může se hodit

Periodická soustava prvků
Periodická soustava prvků

Rozpustnost anorganických sloučenin
při různých teplotách
Portál anorganické chemie nové

Makro na obnovu chemických indexů

Šablona pro redaktory

PowerPoint s kontrolou pravopisu

Kopmletní informace

Obvyklé tvary podle VSEPR

XML a spřízněné technologie

Chemická informatika

Semestrální projekt oboru

Vodík
Valid XHTML 1.0 Transitional
počet přístupů od 17.1.2009: 
aktualizováno 19.10.2021 10:37