Obsah > Kašperské Hory


znak města Kašperské Hory

Kašperské Hory je městečko nacházející se na jihozápadě České republiky v pohoří Šumava (něm. Böhmerwald), které má svou výjimečnost i v tom, že je nejvýše položeným gotickým městem v Čechách. Sídlo existovalo již na přelomu 13. a 14. století jako rozsáhlá hornická osada [1] [2] [3] při významném zlatonosném revíru.[5] Původní jméno bylo Reichenstein, Bergreichenstein. Jedním z center osídlení byl hornický kostel sv. Mikuláše ležící asi 1,5 km západně od dnešního středu města. Kolem poloviny 14.století stálo již dnešní jádro. Za panování Jana Lucemburského byly Kašperské Hory povýšeny na horní město. [1] [2] [3] [5] [6] [7]

Zvláštní pozornost věnoval městu král a císař Karel IV., když v letech 1356 – 1366 dal k němu zřídit obchodní silnici do Pasova. Dokladem panovnické přízně je i vystavění královského hradu v blízkosti města. Pevnost, která nese jméno svého zakladatele – Karlsberg – Kašperk (1356 – 1361),

Hrad Kašperk
sloužila k ochraně zemské hranice, obchodní silnice (Zlaté stezky) i zlatodolů. Kašperk měl zároveň plnit úlohu správního centra Prácheňského kraje. [1] [5]

Kostel svaté Markéty
Na náměstí Kašperských Hor stojí děkanský kostel svaté Markéty ze 14. století. V západní části náměstí byla postavena v roce 1579 renesanční radnice, která byla v roce 1698 barokně upravena.
Radnice

Předělem ve vývoji města se stal poválečný odsun německého obyvatelstva. V současné době jsou Kašperské Hory známé především cestovním a turistickým ruchem. Město nabízí i Muzeum Šumavy, které má ve své stálé expozici nálezy připomínající počátky zdejšího osídlení, slovanskou keramiku z 10. století a památky na rýžování zlata v okolí Sušice. Část muzejní expozice je věnována historii města a okolí, šumavskému sklářství a sušickému sirkařství. Za zhlédnutí stojí též kapucínská knihovna či sušický cínový poklad.[1][8]

Muzeum Šumavy
Kašperské Hory jsou také dějištěm románů a povídek Karla Klostermanna (1848 – 1923). Spisovatelův otec zde působil jako lékař a několik let byl i starostou kašperskohorského okresu.

Dnes má toto město 1594 obyvatel z toho je jich asi něco přes 1000 v produktivním věku. Rozloha města činí 4.412,26 ha, která je průměrně 758 m n.m.. [4][5]

Šumava, pohoří, kde se obec nachází, se rozléhá se na jihozápadě České republiky, kde tvoří přirozenou hranici mezi Českou republikou, Rakouskem a Německem. Pohoří je součástí hlavního evropského rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Rakousko-německá strana pohoří je podstatně příkřejší než česká. Na území Šumavy se nachází mimo jiné CHKO Šumava, NP Šumava a Lipenská přehrada. [5]

letecký snímek


  Reference:
  1. Šumavanet.cz
  2. Infočesko.cz
  3. České hory
  4. Státní správa
  5. Wikipedia
  6. Jižní Čechy a Šumava
  7. zámky-hrady.cz
  8. Muzeum Šumava