Obsah > Papírna Velké Losiny Erb Velkých Losin

Velké Losiny ležící severně od města Šumperka [4] v malebném údolí řeky Desné jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst jesenického podhůří.

budova papírny Velké Losiny

Papírenskou manufakturu dal vybudovat v místech bývalého obilního mlýna Jan Mladší ze Žerotína. Podle svědectví pramenů zahájila papírna výrobu jako jeden z podniků rozvíjejícího se vrchnostenského hospodářství někdy v rozmezí let 1591 - 1596, [1] [2] [3] [7] odkud pochází nejstarší známá průsvitka. [5]

Ruční papírna je dnes se svou víc než 400 letou tradicí [5] [6] nepřetržité ruční výroby skutečnou "pamětnicí" a současně i ojedinělým zdrojem řady zajímavých informací o vývoji výrobní techniky. Ruční papír se zde stále vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu. [1] V 80. letech 19. století byly objeveny i vynikající filtrační vlastnosti losinského papíru. Uvítali ho i evropské lékárny, laboratoře a chemické průmyslové podniky. Losinský akvarelový papír si oblíbili také malíři, mezi jinými i národní umělec Max Švabinský, přítel majitele papírny Maxmiliána Schmidta. [7] Jako technická památka například udržuje dodnes v chodu několik technologicky i technicky velmi zajímavých zařízení a při výrobním procesu využívá řadu tradičních pomůcek a poznatků minulých generací. [1] [2] [3] [7]

Muzeum papíru ve Velkých Losinách

Samotné řemeslo ruční papírenské výroby a jeho výrobní technika má rovněž na evropském kontinentu i u nás velmi bohatou tradici, v níž lze najít mnoho zajímavostí, dnes již mnohdy zcela zapomenutých.

Výroba papíru ve Velkých Losinách

Od roku 1987 je součástí velkolosinské papírny Muzeum papíru, které je se svým oborovým zaměřením na minulost a vyývoj manufakturní výroby papíru jediné v České republice. Zde se mohou návštěvníci seznámit s historickým vývojem a tradicemi starého papírnického řemesla a také se podívat přímo do ruchu výroby, kde se přímo samotný produkt vyrábí, a to vše s odborným výkladem. [1] [2] [5] [7]

Papírna ve Velkých Losinách je v současnosti navržena k zapsání na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. [6]

pro zajímavost: Ve středu 10. května 2006 vydává Česká národní banka do oběhu první zlatou minci z cyklu Kulturní památky technického dědictví v nominální hodnotě 2 500 Kč s motivem „Národní kulturní památka papírna Velké Losiny“.
více zde
mince papírny ve Velkých Losinách líc mince papírny ve Velkých Losinách rub


Reference:
  1. Muzeum Papíru
  2. Olšanské papírny
  3. České památky
  4. Mapy.cz
  5. Velké Losiny
  6. Olomoucký kraj
  7. Info Šumperk