Obsah > Globální oteplování


oteplování_recese

Globální oteplování je termín popisující nárůst průměrné teploty zemské atmosféry a oceánů, který byl pozorován v posledních dekádách. Teplotaa se za posledních 200 let, od doby, kdy začala pravidelná měření, zvýšila o 0,6 ±0,2 °C. Oteplování se nadále zrychluje [1] [3] [4].

Skleníkový efekt je přirozený jev

Problematika spjatá s globálním oteplením, jinak nazývaná jako globální klimatická změna - global climate change) souvisí s principem tzv. skleníkového jevu [1] [2] [3] [4], který působí již po stovky miliónů let jako ochrana povrchu naší planety před drastickými změnami teploty mezi dnem a nocí. sklenikovy_jev Díky atmosféře a jejímu složení proniká na povrch Země sluneční záření prakticky bez zábran. Část světla se odráží od mraků, vodní hladiny, sněhu a uniká zpět do kosmu. Část je po dopadu na povrch země pohlcena a zahřívá jej. Teplo, které ze zahřátého povrchu uniká je též záření, ale o delší vlnové délce - záření infračervené. To je na čas některými plyny v atmosféře zadrženo - pohlceno - a tak pomáhá udržet poměrně stabilní přízemní teplotu. Pokud by skleníkový jev nefungoval, pohybovala by se průměrná teplota povrchu Země okolo -30 °C. Fakticky by ve dne byly některé oblasti ohřívány na více stupňů než dnes a v noci by se ochlazovaly hluboko pod bod mrazu. Naopak, kdyby skleníkový jev působil silněji, podobně jako na Venuši, mohla by teplota při povrchu Země dosahovat i 300-400 °C. Plyny, které mají schopnost tepelné - infračervené - záření pohltit, se nazývají skleníkové plyny. Patří sem především vodní pára, oxid uhličitý, metan, ozón, oxid dusný a několik dalších. Skleníkový jev založený na přítomnosti skleníkových plynů je efekt přirozený [1] [2].

Ledovce

Vědecká poradní skupina britské vlády vydala varování, že mnohá potenciální rizika spojená s fenoménem globálního oteplování mohou být vážnější, než se dosud předpokládalo. Už je možná příliš pozdě zastavit tání grónského ledovce, který zadržuje desetinu čerstvé vody na zeměkouli.[6] Některé ledovce již zmizely zcela a očekává se, že rostoucí teploty způsobí neustálý ústup i většiny ostatních horských ledovců na světě. U více než 90 % ledovců zaznamenala Světová služba pro sledování ledovců od roku 1995 jejich ústup. [2] [7] [8]

Budoucnost

sklenikovy_jev Poslední matematické modely však ukazují, že křivka stoupání teploty je v souladu s trendem zvyšování spalování fosilních paliv a současná klimatologie tak pohlíží na globální oteplování jako na částečný důsledek lidských aktivit.

Očekává se, že změny teplot povedou k dalším klimatickým změnám včetně zvedání hladiny moří a změn v množství a alokaci srážek. Takové změny mohou zvýšit četnost a intenzitu extrémních atmosférických jevů jako jsou povodně, sucha, vlny veder a hurikány, změny zemědělských výnosů, globální stmívání, snižování průtoku řek v létě nebo přispívat k vymírání biologických druhů. [2] [14] [15]

graf Důkazy globálního oteplování na Aljašce jsou velmi silné. Průměrná teplota tam stoupla v zimě o 3 - 4,5 stupň, desetkrát více než jinde na světě. V Kotzebue přestala být tundra houbovitá a vyschla a mnoho druhů rostlin zaniklo. Zdejší polární medvědi za posledních několik let zhubli o dvacet procent. [9] [10] [11] [12] [13]
Reference:
 1. Priroda.cz
 2. Wikipedia
 3. časopis Vesmir
 4. OSEL - článek1196 OSEL -článek 1551
 5. ScienceWorld
 6. BBCUK
 7. world glacier monitoring service
 8. North Cascades: Glacier Retreat
 9. Britské listy
 10. United Nations Framework Convention on Climate Change
 11. Greenpeace
 12. Ekolist
 13. Cana
 14. Vesmír.info
 15. Česká astronomická společnost