Obsah > Intelligentní design


vytvořeno: 08/2006

"Lidé bytostně potřebují "funkční kosmologii" neboli odraz světa a příběh o jeho vzniku a vývoji, který by jim umožnil orientaci nejen v časoprostoru, ale i ve společnosti a hodnotách." 1

Termín inteligentní design (pův. z angličtiny intelligent design) má již dlouhou historii, a to už v dobách starého Řecka a Říma a později v 90. letech 20. století. Je to teorie, která se zabývá otázkami stvoření všeho živého a neživého kolem nás a nás samotných. S inteligentním designem souvisí i označení inteligentní designér, představující onoho inteligentního tvůrce, který to vše má na svědomí. Označení pravděpodobně vzniklo proto, aby se předešlo slovu Bůh. Zastánci této hypotézy tvrdí, že vše stvořila právě jakási nadpřirozená síla, protože není možné aby tak složité jsoucna dokázala "pouhý biologický vývoj"; zároveň popírají Darwinovu evoluční teorii o vývoji druhů, o které si myslí, že není na natolik schopná, aby vysvětlila složitost a celistvost života a jeho vzniku.

Ve Spojených státech amerických se o tomto tématu začalo více hovořit od listopadu 2005. Řekl bych, že je tu jistá paralela s Biblí a zdá se, že k tomuto názoru se budou přiklánět spíše věřící křesťané, ale v USA existuje dokonce Hnutí Inteligentního Designu (Intelligent Design Movement - IDM), které zahrnuje i členy nekřesťanských vír, ba dokonce samotného prezidenta G. W. Bushe, který je též zastáncem této teorie. Prý tito lidé ale zatím nemají jasnou představu, kdo ten jejich bůh je. Jsou zde i ideje, že oněmi designéry mohou být mimozemšťané *. Dokonce se dostalo až k federálnímu soudu, který rozhodl, že je neústavní, aby se na veřejných školách vyučovala teorie zvaná "Intelligent design".

Vezměme si, že něco pozitivního na tom přeci jenom je, a to že tito lidé, kteří mají dostatek času na splétání takovýchto prapodivných a spekulativních tvrzení, jsou jakousi nezávislou kontrolou správnosti evoluční teorie.

Závěrem chci jen uvést známý citát, kterým bych vystihl celou tuto situaci: Nihil novi sub sole (Nic nového pod sluncem)…protože mně osobně se zdá, že nikdo nic nového neobjevil, jen něčemu, v co tady už dlouhá staletí mnozí lidé věří, dal tak akorát jiný název a jistým lidem příležitost zpochybňovat zaběhnuté...

Evoluce (z latiny evolvere = vyvíjet, odhalovat / evolutio = vývoj, odhalování) označuje pozvolný, průběžný vývoj. V biologii je evoluce proces, kterým populace organizmů získávají nové vlastnosti a předávají je z generace na generaci.

(*...to mi připomíná Dänikenovy Vzpomínky na budoucnost, kde v jedné kapitole popisuje cestu prapodivně oděných nepozemšťanů , kteří kdysi dávno sestoupili z nebes a oplodnili pozemské matky/samice, a tak začala jistá evoluce…)

Reference:
  1. GÁBOR, P. „Funkční kosmologie“ pro 21. století. Vesmír [online]. 2005, 11, 641-644. , 26.4.2007 [cit. 19-08-06]. Available from www: <http://www.vesmir.cz/soubory/2005_V641-644.pdf>.
  2. SOCHOR, V. Americký soud: Nadpřirozený vznik života protiústavní [online]. www. CZE : BBC Czech, 21.12.2005. , 21.12.2005 [cit. 18-08-05]. Available from www: <http://www.bbc.co.uk/czech/worldnews/story/2005/12/051221_us_creationists_pckg.shtml>.
  3. SMOLEN, Š. Ve jménu projektanta Dingir [online]. 2005, 4, 8.7.2006 [cit. 8-07-06]. Available from www: <http://www.kpufo.cz/portal/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2006020402>.
  4. DÄENIKEN, E. Vzpomínky na budoucnost. 1st ed. 1991. ISBN 80-85194-39-2.
  5. KLIMEŠ, L. Latinsko-český česko-latinský slovník. 6th ed. 1998. ISBN 80-04-26710-6.
  6. PALEČEK, E. Darwinova černá skříňka. Vesmír [online]. 1998, 2, 103-105. , 17.2.1998 [cit. 15-07-06]. Available from www: <http://www.vesmir.cz/soubory/1998_V103-105.pdf>.