Obsah > Kontrola pravopisu v programu PowerPoint


Pokud chceme, aby v programu PowerPoint byly správně zkontrolovány jedním jazykem všechna textová pole a v nich všechna slova, je třeba všechny prvky jednotlivě označit a nastavit daný jazyk. Toto je třeba provést na každém jednotlivém snímku. Pakliže vybereme všechny snímky a budeme se snažit jazyk pravopisu nastavit, program tuto funkci znepřístupní.

Existuje řešení pomocí Maker. Makra jsou jednouché prográmky psané jazykem VisualBasic for Aplications, které komunikují např. s aplikacemi MS Office, tesy i s PowerPointem.

Následující makro označí všechna textová pole na snímku a nastaví jazyk pravopisu (např. češtinu nebo angličtinu). Tzv. for-cyklem projede celou prezentaci. Na konci je celá Vaše prezentace nastavená pro kontrolu v jednom jazyce. Červeným zubatým podtržením jsou pak vyznačená slova, která nejsou ve slovníku MSO (třeba pečlivě zkontrolovat!).

Novou prezentaci s touto funkcí začínejte způsobem: "Uložit jako...". Makra pak jsou k dispozici pouze vždy pro aktuální soubor s prezentací.

Nezapomeňte v PowerPoinut povolit spouštění maker. Soubor – Možnosti – Centrum zabezpečení – Nastavení Centra zabezpečení – Povolit všechna makra.

1. Otevřete svou prezentaci a stiskněte Alt + F11 (otevře se okno Microsoft Visual Basic for Applications)
2. Vložte nový modul maker – Insert – Module (nebo pod druhou ikonou zleva, z rozevírací šipky vyberte Module).

3. Do pravé části okna vložte následující text (pro jazyky čeština, angličtina – britská, angličtina – americká, ruština).
Sub ChangeToCZ()
Dim osld As Slide
Dim oshp As Shape
For Each osld In ActivePresentation.Slides
For Each oshp In osld.Shapes
If oshp.HasTextFrame Then
If oshp.TextFrame.HasText = msoFalse Then _
 oshp.TextFrame.TextRange = "<DUMMY>"
 oshp.TextFrame.TextRange.LanguageID = msoLanguageIDCzech
If oshp.TextFrame.TextRange = "<DUMMY>" Then _
 oshp.TextFrame.TextRange = ""
End If
Next oshp
Next osld
End Sub


Sub ChangeToUK()
Dim osld As Slide
Dim oshp As Shape
For Each osld In ActivePresentation.Slides
For Each oshp In osld.Shapes
If oshp.HasTextFrame Then
If oshp.TextFrame.HasText = msoFalse Then _
 oshp.TextFrame.TextRange = "<DUMMY>"
 oshp.TextFrame.TextRange.LanguageID = msoLanguageIDEnglishUK
If oshp.TextFrame.TextRange = "<DUMMY>" Then _
oshp.TextFrame.TextRange = ""
End If
Next oshp
Next osld
End Sub
 
 
Sub ChangeToUS()
Dim osld As Slide
Dim oshp As Shape
For Each osld In ActivePresentation.Slides
For Each oshp In osld.Shapes
If oshp.HasTextFrame Then
If oshp.TextFrame.HasText = msoFalse Then _
 oshp.TextFrame.TextRange = "<DUMMY>"
 oshp.TextFrame.TextRange.LanguageID = msoLanguageIDEnglishUS
If oshp.TextFrame.TextRange = "<DUMMY>" Then _
 oshp.TextFrame.TextRange = ""
End If
Next oshp
Next osld
End Sub
 
 
Sub ChangeToRu()
Dim osld As Slide
Dim oshp As Shape
For Each osld In ActivePresentation.Slides
For Each oshp In osld.Shapes
If oshp.HasTextFrame Then
If oshp.TextFrame.HasText = msoFalse Then _
 oshp.TextFrame.TextRange = "<DUMMY>"
 oshp.TextFrame.TextRange.LanguageID = msoLanguageIDRussian
If oshp.TextFrame.TextRange = "<DUMMY>" Then _
 oshp.TextFrame.TextRange = ""
End If
Next oshp
Next osld
End Sub
4. Uložte (Ctrl + S) a okno zavřete.

5. Makra je výhodné spouštět tlačítkem (příp. klávesovou zkratkou). Tlačítka si vytvoříme na panelu nástrojů Rychlý přístup. Stiskneme malou šipku na horní liště programu – Další příkazy…

6. Zvolit příkazy z... vybereme skupinu „Makra“ a jednotlivá makra přidáme do pravého sloupce (Rychlý přístup).

7. Názvy jednotlivých maker je dobré zkrátit – tlačítko Změnit. Například na CZ, RU, UK, US. Dle libosti je možné změnit i obrázek tlačítka.

8. Potvrdíme OK.

9. Výběr maker opět potvrdíme OK.

Nyní jsou tlačítka k dispozici na horním liště a jednoduchým stisknutím měníme jazyk kontroly pravopisu v celé prezentaci najednou.