Úvodní strana > Laboratoř anorganické chemie

E-learning (pokyny, videa aj.)

Srážecí reakce kationtů, kvalitativní analýza

Domácí příprava na každý následující den laboratoří – VZOR

Preparativní část

   Příprava Glauberovi soli (15 g krystalů Na2SO4.10H2O)
   2 NaOH + H2SO4 --> Na2SO4 + 2 H2O
   1. Příprava 10% ʘ NaOH (... g NaOH + ... ml vody)
   2. Příprava 10% ʘ H2SO4 (... ml ...%ní H2SO4 + ... ml vody)
   3. Smíchat 9/10 objemu ʘ NaOH + ʘ H2SO4
   4. Do-neutralizovat zbylými objemy na pH 7 (+/− 1)
   5. Zahustit ke krystalizaci a nechat volně vykrystalizovat
   6. Přefiltrovat krystaly; usušit mezi listy filtračního papíru, zvážit a odevzdat
   Výpočty: ... 
Jak opravdu získat 15 g krystalů dekahydrátu?

Kvalitativní reakce

Do laboratorního deníku (sešitu) si doma připravte tabulku. Například pro úlohu reakce bežných laboratorních oxidovadel (manganistan a dichroman) bude vypadat následovně.
Vzorek \ Činidlo → MnO4 Cr2O72−
SO32− / H+ ... ...
SO32− / H2O odbarv. činidla, ↓ hň.
SO42− + MnO2 (s)
...
SO32− / OH ... ...
NO2 / H+ ... ...
NO2 / H2O ... ...
NO2 / OH ... ...
 
   Zapisujeme alespoň jednu z následujících možností: 
   1. Změnu barvy (zkoumaného roztoku a/nebo přidávaného činidla)
   2. Vznik sraženiny (ve formě zákalu, krystalků, gelu apod.)
   3. Vznik plynu (barva, zápach, pH)
   4. Vis nereaguje (viditelně neprobíhá žádná reakce)
   
   Další možné: Postupně šedne. V nadbytku činidla se rozpouští. aj.
   
   Používejte zkratky a symboly: ʘ ... roztok, ↓ ... sraženina
   bí ... bílá, žl. ... žlutá atd., čn. ... černá, čv. ... červená, b. b. ʘ ... bezbarvý roztok atd.            
   

Protokoly

Všechny protokoly z preparativních prací je nutné vypracovat na předtištěný formulář
Formulář na laboratorní protokol – protokol vyžadujeme psaný vlastní rukou.

Celkem je nutné vypracovat a odevzdat 6 protokolů:
 1. Glauberova sůl
 2. Jodičnan draselný
 3. Analýza kationtů v neznámém vzorku
 4. Analýza směsi kationtů v neznámém vzorku
 5. Analýza aniontů v neznámém vzorku
 6. Oxid hlinitý

Termín odevzdání protokolů: nejpozději v den závěrečného testu.

Vzorový protokol na kvalitativní analýzu kationtů a aniontů

Závěrečný test

Termín záverečného testu je vypsán v SISu – Termíny zkoušek (pokud není domluveno jinak). Test se skládá ze dvou částí (laboratorní výpočty a praktické otázky ryze v rozsahu laboratorních úloh).
Čas: 50 min.

Den záverečného testu je poslední termín odvzdání laboratorních protokolů.