Přednášky z Matematiky A

pondělí 8:00 AII a čtvrtek 14:00 AII

V případě zájmu o konzultaci mne neváhejte kdykoliv kontaktovat emailem.

Cvičení z Matematiky A

kruh 136 - středa 10:00 B14, čtvrtek 8:00 B02

kruh 161 - úterý 14:00 B14, středa 12:00 B14

Podmínky pro udělení zápočtu

·         vyplnění vstupního testu do konce prvního týdne semestru na stránkách e-learningu (Výsledek tohoto testu nemá vliv na výsledné hodnocení.)

·         účast na rozumném počtu cvičení - konkrétní podmínky budou upřesněny na prvním cvičení

·         2 průběžné zápočtové testy - termíny: 27. 10. a 8. 12., hranice pro udělení zápočtu je 100 bodů ze 200 - podrobněji v Souhrnných informacích

Domácí úkoly

Souhrnná informace - pečlivě přečtěte

E-learning - zde

Sylabus předmětuzde

Konzultace – po dohodě osobní či emailem

Neformální skupina pro studenty matematiky na VŠCHT - facebook

Další zdroje příkladů k procvičování

·         E-learning - mimo jiné kurzy Připrav se a Přidej a beta verze Sbírky příkladů z Matematiky A

·         Míčka et al.: Sbírka příkladů z matematiky

·         B. P. Děmidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy

·         M. Kaňka: Sbírka řešených příkladů z matematiky pro studenty vysokých škol

Plánovaný obsah cvičení