TUTORIALS

Bakalářské studium

  • Analýza potravin a přírodních produktů (přednášky a cvičení) (Sylabus)
  • Zdravotní nezávadnost potravin (přednášky a cvičení)

Magisterské studium

  • Chemická bezpečnost potravin (přednášky a cvičení)
  • Analýza biologicky aktivních přírodních látek (přednášky a cvičení)

Doktorské studium

  • Plynová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů (přednášky pro studenty PGS)

Další

  • Principles of food quality and safety (přednášky a cvičení po zahraniční studenty)