PROJECTS

The research aimed at the development, optimization and implementation of analytical techniques involves almost all classes of hazardous organic compounds related to food processing chain.

  • Persistent environmental contaminants (POPs)
  • Residues of modern pesticides, veterinary drugs, etc.
  • Biologically active compounds, both health promoting and toxic, including mycotoxins, natural toxins, phytoestrogens
  • Processing contaminants

Recent and current participation in international research projects

7th Framework Programme
CONffIDENCE
(FP7–211326–CP Collaborative Project) - Contaminants in Food and Feed: Inexpensive Detection for Control of Exposure
>>>
PERFOOD
(FP7–KBBE–2008–2B) - PERFluorinated Organics in Our Diet
NANOLYSE
(KBBE-2009-2-4-01) - Nanoparticles in Food: Analytical methods for detection and characterisation
6th Framework Programme
BIOCOP
(FP6–Food–2004–06988) - New technologies to screen multiple chemical contaminants in foods. Development and validation of progressive analytical techniques for pesticides, environmental contaminants and natural toxins
>>>
TRACE
(FP6–Food–2004–006942) - Tracing food commodities in Europe. Food authenticity – rapid and profiling methods, training and dissemination of knowledge
HEATOX
(Food–CT–2003–506358) - Heat generated food toxicants. Exploration of acrylamide formation and reducing its levels in processed food
Quality Low Input Food
(Food–CT–2003–506358) - Effect of crop management practices – organic, “low input” and conventional – the influence on the composition and quality of foods
>>>
TRUEFOOD
(FOOD–CZ–2006–016264) - Traditional United Europe Food. Hazardous chemical contaminants in traditional foods (control of mycotoxins during the production of traditional fermented food, processing contaminants – acrylamide and furans)
>>>
5th Framework Programme
FIRE
(QLK4–CT–2002–00596) - Brominated flame retardants – integrated risk assessment for endocrine effects. Assessment of contamination levels, analytical techniques
>>>
STAMPS
(EVK1–CT–2002–00119) - Standardized passive samplers. Sampling and determination of priority pollutants in surface waters – bioavailable fraction
>>>
FAIR-FLOW
(QLK1-CT-2000-00040) - Flair-Flow Europe 4: Disseminating the Results of EU Food Research Programmes to Small and Medium Sized Food Industries, Health Professionals and Consumer Groups through a 24 - Country Interactive Network Systém
IENICA
(QLK5-CT-2000-00111) - Interactive European Network for Industrial Crops and their Applications in the Changing Millenium
4th Framework Programme
CHRONO
(EU - SMT 4 - CT-2243) - Chub and herring as reference materials for ortho and non-ortho chlorobiphenyls
CERMUS
(EU - SMT 4 - CT96-2113) - Certification of chlorobiphenyls in mussels (1998-1999) EU SMT-CT96-2142 - Optimization and evaluation of multiresidue methods for priority pesticides in drinking and related waters
Other International Projects
EMERCON
(A/CZ0046/2/0026) - Identification and quantification of emerging organic contaminants in the Czech aquatic ecosystem and food market supply. With focus on perfluorinated alkylated compounds
>>>
NATO
(SfP-977983) - Pesticides in baby food Analytical methods and the effect of processing on pesticide residues – minimization of residues, HACCP. NATO, NATO for Peace
COST
COST 864
Combining traditional and advanced strategies for plant protection in pome fruit growing. Advanced mass spectrometric strategies for detection of pome fruit disease
COST 867
Welfare of fish in european aquaculture. Metabolomic profiling: an efficient tool for fish welfare assessment
COST OC 924
Health Promoting Components in Fresh Fruits and Vegetables. Food Crops from Organic Farming – influence of cultivation conditions (compounds selected as markers: furocoumarins in parsnip, glucosinolates in white cabbage, alkyl cystein sulphoxides in leek, lycopene and a-tomatine in tomatoes, a-solanine, a-chaconine, phenolic compounds in potatoes)
COST OC 926
The fate of selected health protecting constituents during processing of food plants: analytical methods for phytoestrogens and prenylflavonoids in food; determination of phytoestrogens in soya foodstuffs and food supplements; examination of prenylflavonoids in hops and beer, study on the fate of soya phytoestrogens and hop prenylflavonoids during food / beer processing
COST OC 927
Heat-induced hazardous compounds in processed foods. Investigation of volatile markers of acrylamide formation, SPME–GCxGC–TOFMS profiles of volatile compounds released from chips during industrial/household frying, occurrence of furan in various thermally treated foodstuffs; processing experiments
COST OC 636
Modern methods for analysis of xenobiotics in aquatic environment (synthetic musk compounds, alkylphenols, pharmaceuticals, organohalogen compounds incl. fluorinated hydrocarbons, and brominated flame retardants) Quality assurance in organic micropollutant analyses – guidelines for monitoring strategies, Occurrence of newly emerging xenobiotics in water system and biota
COST OC 629
Pollution in natural porous media. Innovative sampling and analytical techniques for xenobiotics; influence of floods on the pollution of alluvial ecosystem
Current Czech Projects
NAZV-1G58081
Inovace ochrany jádrovin vůči škůdcům v systému integrované produkce ovoce a v organickém zemědělství.
NAZV-QH72144
Podpora zdravého chovu včel a kvalitní produkce s využitím přírodních látek s antimikrobiálním a probiotickým účinkem.
NAZV-QH71164
Inovace systémů integrované ochrany drobného ovoce proti komplexu škodlivých činitelů se zvláštním zřetelem na produkci jahod určených jako surovina pro dětskou výživu.
NAZV-QH81292
Inovace systémů integrované ochrany zeleniny proti živočišným škůdcům.
NAZV-QH82149
Ekologické brambory
NAZV-QH81060
Fuzáriové mykotoxiny a vázané formy v obilovinách.
NAZV-QH92179
Zvýšení účinnosti integrované ochrany jádrovin proti komplexu škodlivých činitelů zaváděním biologických prostředků a podporou biodiverzity agroekosystémů sadů.
NAZV-QH91228
Minimalizace obsahu reziduí pesticidů v jablkách a meruňkách určených jako surovina pro výrobu dětské výživy.
NAZV-QH91152
Metody diagnostiky rezistence škůdců řepky olejné a obilovin k zoocidůmy.
NAZV-QH92106
Pěstitelské systémy u máku se zaměřením na kvalitu a bezpečnost ekologické a integrované produkce.
NAZV-QI91B306
Nová strategie hodnocení kvality a autenticity potravinových surovin a produktů živočišného původu v řetězci prvovýroba-spotřebitel.
NPVII-2B06168
Strategie zajištění chemické bezpečnosti tepelně zpracovaných výrobků z brambor a cereálií.
NNPVII-2B06151
Biodegradace polybromovaných sloučenin, monitorování změn v koncentraci cílových polutantů a meziproduktů odbourávání v životním prostředí.
NPVII-2B06099
Nové metody stanovení chemických a biologických kontaminantů v rámci různých režimů chemických ošetření škůdců v potravinářské výrobě.
NPVII-2B06118
Vliv technologického zpracování na osud nutričně významných látek a kontaminantů v dětské a kojenecké výživě.
NPVII-2B06087
Semeno lnu pro zdraví člověka
NPVII-2B08049
Volné a vázané formy fusariových mykotoxinů v cereáliích a produktech zpracovatelských technologií, strategie kontroly a možnosti minimalizace.
NPVII-2B08073
Metody zjišťování exprese fytoestrogenů do mléka dojnic a jejich dynamika při technologickém zpracování.