ENZYMOLOGIE

SEMESTR: 2., ROZSAH: 2/1 z, Zk,

VYUČUJÍCÍ: prof. Ing. Olga Valentová, CSc., doc. Ing. Vojtěch Spiwok, PhD.

PROGRAM:
pondělí - 13:00 - B23

1. Struktura enzymů PDF
Názvosloví enzymů, přehled enzymů jednotlivých tříd, tvorba systematických a povolených názvů enzymů PDF
2. Struktura kofaktorů, koenzymů a prosthetických skupin PDF
3. Enzymová kinetika, kinetika podle Michaelise a Mentenové, inhibice, vícesubstrátové reakce, výpočet kinetických parametrů nelineární regresí PDF
4. Stanovení aktivit enzymů, využití optických, separačních, elektrochemických a dalších metod, výpočet aktivity enzymu PDF
5. Regulace enzymových aktivit prostřednictvím nekovalentních interakcí a kovalentních modifikací, metody studia enzymů PDF
Enzymy jako cíle léčiv, vývoj nových léčiv, termodynamika interakcí protein-ligand PDF
6. Enzymové inženýrství, racionální metody a metody řízené evoluce (+ video) PDF
7. Vysvětlení katalytické funkce enzymů, mechanismy enzymový reakcí, metody studia mechanismů enzymové katalýzy PDF
8. Obecné vlastnosti technologických enzymů, jejich zdroje, hledání a produkce nových enzymů PDF
9. Charakterizace nejdůležitějších enzymů používaných v technologiích PDF
10. Využití enzymů v potravinářských technologiích PDF
11. Využití enzymů v nepotravinářských technologiích PDF
12. Biochemické změny v potravinách a potravinářských surovinách PDF
13. Enzymy jako analytická činidla a jako diagnostické nástroje PDF
14. Biotransformace, enzymy v organické synthese PDF

>>> PEXESO <<<

domácí úkol 1

domácí úkol 2


HOME

ODKAZY

LITERATURA

Ústav biochemie a mikrobiologie

VŠCHT

ERRATA

KONTAKT

  download Acrobat Reader