Přidělená čísla úloh:
Bočková Tereza9
Boušková Tereza36
Cahová Barbora1
Daniševská Klára33
Dědková Anežka48
Duchoň Tomáš30
Dvořáková Anna51
Fajfrová Markéta28
Franková Tereza47
Hálová Zuzana11
Haščyn Josef16
Hlavatá Petra18
Hradiská Helena39
Hromádková Michaela56
Chaloupecká Anna12
Chalupová Jitka37
Jindrová Julie20
Kališová Dominika17
Khodakovskaia Kseniia5
Klementová Kristýna2
Korpasová Tereza31
Košťálová Tereza53
Křesťan Jan6
Kučerová Emílie19
Kuklíková Lucie43
Loužecká Karolína55
Ludvíková Anna54
Malíková Eliška3
Marešová Anna45
Maxa Daniel4
Mecová Miroslava50
Melicharová Sára26
Militká Soňa22
Moravcová Adéla23
Mrázková Lucie8
Ottová Henrietta29
Pagáčová Aneta15
Pelešková Gabriela46
Petřeková Kristýna21
Podoláková Eliška7
Přibyl Tomáš14
Řejha David52
Seidlová Sabina49
Sigmundová Anežka41
Slavatová Eliška42
Sončík Michal13
Staňková Martina10
Suneghová Klára38
Šnábl Jan35
Špačková Michaela27
Tranová Viet Nga25
Veverková Tereza40
Vlasáková Tereza34
Voleníková Barbora44
Walaská Hana57
Zrnová Adéla32
Zumrová Dominika24

Domácí úkol:
Pro enzym byla změřena rychlost reakce při různých koncentracích
substrátu bez a v přítomnosti inhibitoru. Pro vaše data vypočtěte
hodnotu Michaelisovy konstanty, limitní rychlosti (ve stejných
jednotkách jako je uvedena rychlost reakce), typ inhibice a inhibiční
konstantu. Uvedené výsledky statisticky zpracujte. Krátký report ve
formátu pdf nahrajte na e-learning.
DEDLINE: 1.4.2022
První sloupec: koncentrace substrátu v mmol.l-1
Druhý sloupec: koncentrace inhibitoru v µmol.l-1
Třetí sloupec: rychlost inhibované reakce v µmol.l-1.min-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66