Přidělená čísla úloh:
Alexová Eliška17
Atanasova Aleksandra29
Baiandina Svetlana26
Bakaľár Radovan42
Běhounková Olivie2
Bellová Simona11
Bláha Lukáš16
Blažková Michaela19
Čermáková Hana25
Čermáková Michaela32
Engl Tomáš37
Horáková Michaela12
Horna Patrik9
Hrdá Lucie33
Hrdličková Adéla21
Husťáková Blanka7
Jakubová Lýdie23
Janíková Gabriela5
Jankovičová Lucie18
Kaňka Jakub14
Kaufmanová Radka22
Kočárková Veronika13
Kohutiar Matej31
Koláčková Radka38
Košinová Anna30
Kůtová Zuzana27
Lasoňová Lenka40
Mastníková Karolína36
Mellová Mária15
Ničová Anna39
Pavelková Vendula6
Peroutka Václav24
Prokopová Lucie28
Radouchová Martina3
Rosolová Kateřina34
Rumlerová Anna4
Suchopárová Eliška10
Šilhavá Kristýna8
Štrbová Karolína1
Švéda Jakub41
Urbánková Veronika45
Trubačová Denisa43
Turnovská Tereza44
Zemanová Klára20
Zmuda Martin35
Marhons Štěpán50

Domácí úkol 1:
Pro enzym byla změřena rychlost reakce při různých koncentracích
substrátu bez a v přítomnosti inhibitoru. Pro vaše data vypočtěte
hodnotu Michaelisovy konstanty, limitní rychlosti (ve stejných
jednotkách jako je uvedena rychlost reakce), typ inhibice a inhibiční
konstantu. Uvedené výsledky statisticky zpracujte. Krátký report ve
formátu pdf nahrajte na e-learning.
DEDLINE: 27.3.2020
První sloupec: koncentrace substrátu v mmol.l-1
Druhý sloupec: koncentrace inhibitoru v µmol.l-1
Třetí sloupec: rychlost inhibované reakce v µmol.l-1.min-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66        

Domácí úkol 2:
Vypracujte krátkou (max. 5 stránek) esej na téma struktura, funkce
a stanovení aktivity vylosovaného enzymu. Esej musí obsahovat
obrázek struktury enzymu, popis mechanismu jeho reakce a jeden
způsob stanovení aktivity. Pro tento způsob stanovení aktivity vytvořte
postup, pomocí kterého je možné z měřených veličin (např. absorbance)
vypočítat aktivitu. Postup formulujte tak, aby ho mohl provést i
nevzdělaný laborant. Esej ve formátu pdf nahrajte na e-learning.
DEDLINE: 8.5.2020
1. cytochrom-c-oxidasa
2. Fosfodiesterasa (5)
3. superoxiddismutasa
4. luciferasa
5. aminoacyl-tRNA-ligasa
6. kyselá fosfatasa
7. ornitinaminotransferasa
8. NADH-dehydrogenasa (kotvený komplex I)
9. thrombin
10. Cystathionin-beta-synthasa
11. RNasa
12. akonitasa
13. Chorismátmutasa
14. karbonáthydrolyasa
15. Lakasa
16. RUBISCO
17. beta-galaktosidasa
18. DNA-polymerasa (Klenowův fragment)
19. aspartátkarbamoyltransferasa
20. monoaminoxidasa
21. trypsin
22. HMG-CoA-reduktasa
23. DNA-ligasa
24. glykogenfosforylasa
25. lipasa
26. pyruvátdekarboxylasa
27. Dihydrofolátreduktasa
28. Na/K-ATPasa
29. adenylátcyklasa
30. fenylalaninhydroxylasa
31. acetylCoA-karboxylasa
32. Angiotensin-konvertující enzym
33. alkoholdehydrogenasa
34. sukcinátdehydrogenasa (kotvený komplex II)
35. neuraminidasa
36. nitrogenasa
37. alfa-amylasa
38. peroxidasa
39. cyklooxygenasa
40. adenylátkinasa
41. topoisomerasa
42. Src-kinasa
43. citrátsynthasa
44. aldolasa
45. xanthinoxidasa
46. glutathionreduktasa
47. acetylcholinesterasa
48. glukosaoxidasa
49. malátdehydrogenasa
50. triosafosfátisomerasa
51. anorganická difosfatasa
52. celulasa
53. lysozym
54. RNA-polymerasa
55. fosfofruktokinasa
56. kreatinkinasa
57. peptidylprolylisomerasa
58. prokolagen-prolindioxygenasa
59. ferrochelatasa
60. pyruvátoxidasa
61. beta-laktamasa
62. telomerasa