Technická jaderná chemie

Radioaktivní odpady

Tato stránka slouží studentům 5. ročníku, kteří navštěvují výše uvedené přednášky.  Obsahuje části nově připravovaných skript, které si lze z této stránky zkopírovat.

Stránka bude průběžně doplňována.

 

Technická jaderná chemie - 1.část TJCH_1
Atomový zákon - stručný přehled Atom_zákon
Přehled detektorů  ionizujícího záření  Detektory
Detektory vnitroreaktorového měření  Detektory-AZ
Chemické režimy jaderných bloků PWR  Chemické režimy
Radiochemie - radiolýza vody Radiochemie
Přehled typů reaktorů Reaktory
Jednotky v radiochemii Jednotky
Uran - sloučeniny a obohacování Uran
Užití ionizujícího záření Aplikace
Obsah předmětu "Technická jaderná chemie" Obsah
Prezentace I Historie využití jádra
Presentation I History of nuclear energy
Presentation II Atom_part1


E-mail: Petr.Sajdl@vscht.czÚstav energetiky, VŠCHT Praha