Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů

Cílem laboratorní výuky je naučit studenty vybrané laboratorní postupy a procvičit měření reálných vzorků včetně způsobu zpracování naměřených dat a vytvoření protokolu v souladu s požadavky vycházejícími z analytické praxe.

Protokol musí splňovat určité náležitosti vyžadované z hlediska vyjadřování výsledků a jejich interpretace, uvádění přesnosti a nejistoty měření. Z tohoto důvodu jsou ve vzorech protokolů pevně dané části, které odpovídají legislativním, metrologickým a praktickým požadavkům.

Organizace laboratoří odpovídá časovým možnostem v rozvrhu a musí být v souladu se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tomu odpovídá i organizace práce ve skupinách.

Různé prostoje v laboratoři nejsou zpravidla způsobeny špatnou organizací, ale podstatou daného analytického postupu a většinou odrážejí reálné situace z praxe.

Na základě dlouhodobých zkušeností, zavádění nových trendů do praxe a také s ohledem na názory a připomínky studentů jsou jednotlivé úlohy postupně inovovány, popř. nahrazovány zcela novými.

Informace: Výuka laboratoří

Návody na úlohu Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací

Analýza olejů / Analýza mouk / Analýza medů / Zpracování FTIR spekter

 

hodnocení laboratoří STUDENTY:

2011/2012 ; 2012/2013 ; 2013/2014 ; 2014/2015

2015/2016 ; 2016/2017 ; 2017/2018 ; 2018/2019

2019/2020