Šimon Axmann

Ústav matematiky, VŠCHT Praha
budova C, 2. patro, C213
email: axmanns (at) vscht.cz

Matematika B

Parciální diferenciální rovnice

Curriculum vitae

Na Vysoké škole chemicko-technologické jsem odborným asistentem na Ústavu matematiky (FCHI).

V letním semestru 2020/21 vedu cvičení z Matematiky B.