Šimon Axmann

Ústav matematiky, VŠCHT Praha
budova C, 2. patro, C213
email: axmanns (at) vscht.cz

Matematika B

Matematika pro kvantovou chemii

Parciální diferenciální rovnice

Curriculum vitae

Na Vysoké škole chemicko-technologické jsem odborným asistentem na Ústavu matematiky (FCHI).

V letním semestru 2019/20 cvičím a přednáším Matematiku B, vedu cvičení k Matematice pro kvantovou chemii a pro zájemce vedu kurz Parciálních diferenciálních rovnic.