UM

 

 

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ SOFTWARU V PŘEDMĚTU APLIKOVANÁ STATISTIKA
Projekt PIGA 2016

http://www.vscht.cz/mat/mm_spacer.gif

 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY K PŘEDMĚTU APLIKOVANÁ STATISTIKA

 

GRANTOVÝ PROJEKT PIGA 2016: PRAKTICKÉ VYUŽITÍ SOFTWARU V PŘEDMĚTU APLIKOVANÁ STATISTIKA

Výukové materiály tohoto projektu vznikly za účelem rozšíření znalostí a praktických dovedností studentů předmětu Aplikovaná statistika. V dané dotaci předmětu nezbývá čas na řešení praktických příkladů s použitím výpočetní techniky. Z toho důvodu vznikla celá série prezentací podrobně popisující zpracování dat ve třech softwarech nejužívanějších pro statistické účely – MS Excel, Statistika a R.

 

Každá kapitola je věnována jedné základní statistické metodě. Příklady, na nichž jsou metody přiblíženy, pochází z praxe, a proto by měly být uživatelům blízké. Každá metoda je teoreticky popsána v přiloženém souboru, ve kterém jsou také podrobně popsány řešené úlohy.

Tento projekt byl podpořen grantovou agenturou VŠCHT PIGA 2016.

 

·      Úvod

·      Popisná statistika

·      Jednovýběrový test

·      Dvouvýběrové testy

·      Korelace

·      Kontingenční tabulky

·      Lineární regrese