LINEÁRNÍ REGRESE

 

V této sekci si ukážeme, jak modelovat lineární závislost.

Teorie k problému a formulace konkrétní úlohy.

Data k úloze

·        Řešení pomocí softwaru MS Excel

·        Řešení pomocí softwaru R

·            Řešení pomocí softwaru Statistica