Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů

 

Vyučující: doc. Dr. Ing. Věra Schulzová

 

Přednášky:

1.      Úvod, princip separace, základní vztahy

2.      Chromatografický systém

3.      Přístroje, kolony

4.      Typy kolon – nové trendy

5.      Mobilní fáze

6.      Vývoj metody - volba a optimalizace chromatografického separačního postupu

7.      Derivatizační techniky

8.      Problémy v HPLC a jejich řešení (konkrétní příklady)

9.      Detekce

10.  Aplikace HPLC v analýze potravin

11.  Aplikace LC/MS v analýze potravin

 

Požadavky ke zkoušce:

·         absolvování přednášek

·         vlastní presentace

·         zkoušková písemka

 

Doporučená literatura:

Practical High-Performance Liquid Chromatography, Fourth edition Veronika R. Meyer

# 2004 John Wiley & Sons, Ltd ISBN: 0-470-09377-3 (Hardback) 0-470-09378-1 (Paperback)

 

Handbook of Food Analysis

 

Knihy

·         Food Analysis by HPLC – Nollet (2000)

·         Practical HPLC – Meyer (1996)

·         Practical HPLC Method development – L.R.Snyder, J.J. Kirkland, J. L. Glajch (1997)

·         HPLC, fundamental principles and Practice – Lough, Wainer

·         Handbook of HPLC – Katz, Eksrteen, Schoenmakers

·         HPLC columns - UWE D. Neue: Tudory, Technology and Praktice. Wiley-VCH, Inc. 1997

·         Handbook of derivatization reactions for HPLC – G. Lunn; L. C. Hellwing (1998)

·         A global view of  LC/MS – R. Willoughby; E. Sheehan; S.  Mitrovich (1998)

·         LC/MS a practical users guide – M. C. McMaster (2005)

·         Liquid Chromatography – Mass Spectrometry – W. M. A. Niessen (1999)

·         Pitfalls and Errors of HPLC in Pictures - V. R. Meyer (2006)

 

Časopisy

·         Journal of Chromatography

·         Chromatographia

·         LC-GC International

·         Journal of Liquid Chromatography

 

www

·         Česky http://www.sweb.cz/hplc/index1.html

·         LC Troubleshooting: http://www.lcgceurope.com/lcgceurope/article/articleList.jsp?categoryId=535

·         HPLC guide http://www.separationsnow.com/coi/cda/home.cda;jsessionid=4EAB9422438DB4C4A206CBBE16FD089A?chId=4

·         High Performance Liquid Chromatography (HPLC): A Users Guide http://kerouac.pharm.uky.edu/ASRG/HPLC/hplcmytry.html

                                                                                                                       http://kerouac.pharm.uky.edu/asrg/hplc/applications.html

·         Practical HPLC Method Development, 2nd Edition (Hardcover) http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/047100703X/entertmusicvi-20/103-0437811-9739029

·         Links to Various Resources, topics, courses  http://www.forumsci.co.il/HPLC/links.html

·         HPLC Chromatography Books http://www.chromtech.net.au/amazon-hplc-books1.cfm

·         Basic Liquid Chromatography http://hplc.chem.shu.edu/NEW/HPLC_Book/

·         HPLC portal http://www.hplcweb.com/

·         The HPLC troubleshooter http://www.dq.fct.unl.pt/QOF/hplcts.html

·         useful HPLC links http://www.lcresources.com/resources/reslinks.html

·         e-learning HPLC http://www.academysavant.com/elearning/elearnHPLC.htm

 

Další materiály pro studenty

 

Značení kapilár

Tubing 1

Tubing 2

 

Kolony uder guides:

Atlantis

C30

Poroshell 120

YMC RP