Speciální analýza potravin

Časový harmonogram přednášek (poslední aktualizace – 09/2020)

Informace ke zkoušce

 

1. Přednáška

·         Proces realizace analýzy (*.pdf)

2. Přednáška

·         Techniky zpracování laboratorního vzorku, preparativní metody (*.pdf)

3. Přednáška

·         Plynová a kapalinová chromatografie (*.pdf)

4. Přednáška

·         Elektromigrační metody (*.pdf)

5. Přednáška

·         Hmotnostní spektrometrie (*.pdf)

·         Interpretace hmotnostních spekter (*.pdf)

13. Přednáška

·         Metody analýzy alkaloidů (*.pdf)

·         Metody analýzy organických kyselin (*.pdf)

14. Přednáška

·         Metody analýzy vybraných aditiv, nanočástic a kontaminantů (*.pdf)

 

Další přednášky – prof. Dr. Ing. Richard Koplík