Analytické metody ve forenzní analýze

 

Plán přednášek – poslední aktualizace v září 2020

 

První část:

Screeningové metody, cílené a necílené - prof. Dr. Ing. Jan Poustka (PDF)

Role separačních metod ve forenzní analýze - prof. Dr. Ing. Jan Poustka (PDF)

Základy chirálních separačních metod a chirálních optických metod - prof. Dr. Ing. Jan Poustka (PDF)

Aplikované elektromigrační metody - prof. Dr. Ing. Jan Poustka (PDF)

Kvalita dat – prof. Ing. J. Hajšlová, CSc. (PDF)

GC a LC – prof. Dr. Ing. Jan Poustka (PDF)

MS – prof. Dr. Ing. Jan Poustka (PDF)

----------------------------------------------------------

Informace ke zkoušce

Rámcové otázky ke zkoušce – část 1

Rámcové otázky ke zkoušce – část 2

 

Druhá část: prof. Dr. Ing. Richard Koplík