Ing. Jana Finkeová, CSc.

V roce 1983 absolvovala VŠCHT v Praze, obor Fyzikální chemie, v roce 1992 obhájila na VŠCHT kandidátskou disertační práci v oboru Teorie chemické techniky. V současné době pracuje jako odborná asistentka Ústavu počítačové a řídicí techniky VŠCHT v Praze. Zabývá se modelováním chemických a biochemických procesů, zejména nelineární povahy. Je členem Laboratoře řízení bioprocesů.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta chemicko-inženýrská

Ústav počítačové a řídicí techniky

Technická 5, 166 28 Praha 6

Tel.: +420 220 444 295

E-mail: Jana.Finkeova@vscht.cz

PIGA 2015

Název projektu: Inovace a modernizace předmětu Úvod do programování a algoritmů

Číslo projektu: 445-17-5642

Závěrečná zpráva

Sylabus

Podklady k přednáškám

Seznam úloh

Otázky

Výuka

N445078 Úvod do programování a algoritmů (v jazyce C#) (sylabus, stránky předmětu v systému Moodle)

N445008 Tabulkové aplikace (sylabus, stránky předmětu v systému Moodle)

N445001 Aplikace výpočetní techniky (sylabus, stránky předmětu v systému Moodle)

N319040 Kultivační techniky a modelování bioprocesů (sylabus)

N453002 Univerzita třetího věku, kurz: Život s počítačem (www stránky)

Volitelné předměty (brožura)

(zpět)

Bakalářské a diplomové práce

(zpět)

Granty a projekty

(zpět)

Učebnice

(zpět)

Software

Publikace

DOLNIK M, FINKEOVA J, SCHREIBER I, et al.: DYNAMICS OF FORCED EXCITABLE AND OSCILLATORY CHEMICAL-REACTION SYSTEMS, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY Volume: 93 Issue: 7 Pages: 2764-2774 Published: APR 6 1989

FINKEOVA J, DOLNIK M, HRUDKA B, et al.: EXCITABLE CHEMICAL-REACTION SYSTEMS IN A CONTINUOUS STIRRED TANK REACTOR, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY Volume: 94 Issue: 10 Pages: 4110-4115 Published: MAY 17 1990

MAREK M, DOLNIK M, SCHREIBER I, FINKEOVA J.: NONLINEAR WAVE PROCESSES IN EXCITABLE MEDIA, NATO ADVANCED SCIENCE INSTITUTES SERIES, SERIES B, PHYSICS Volume: 244 Pages: 79-89 Published: 1991

Finkeová J., Palatová M., Kmínek M., Votruba J.: Farmakokinetické modely ve výuce biochemie na VŠCHT. Sb. 44. konf. chemického a procesního inženýrství CHISA '97, Ročník: 44 Číslo: 1

Palatová M., Kmínek M., Finkeová J., Votruba J.: Využití simulačního jazyka PSI/c při výuce modelování a řízení procesů, Proceedings of 11th Conference Process Control '97, Tatranské Matliare, 8.-11.6.1997, str. 63 - 66

Finkeová J., Palatová M., Kmínek M., Votruba J.:Farmakokinetické modely ve výuce biochemie na VŠCHT, Poster, 44. konference chemického a procesního inženýrství CHISA '97, 13.-16.10.1997, Srní, Šumava

Palatová M., Kmínek M., Finkeová J., Votruba J.:Využití simulačního jazyka PSI/c při výuce modelování a řízení bioprocesů, Poster, 11. konference Riadenie Procesov, 8.-11.6.1997, Tatranské Matliare, Slovensko

KMÍNEK Miloš, FINKEOVÁ Jana, PALATOVÁ Marta: Elektronická učebnice Modelování bioprocesů. Proceedings of the 12th Conference on Process Control PC '99, vol. 2, 122–125. ISBN: 80–227–1228–0

PALATOVÁ Marta, FINKEOVÁ Jana, KMÍNEK Miloš: Modelování sterilace uzenin boloňského typu. Sborník 46. konference chemického a procesního inženýrství CHISA '99 na CD–ROM, V5.04–142. ISBN: 80–86059–28–6

MELZOCH Karel, KMÍNEK Miloš, FINKEOVÁ Jana, JAKEŠ Bohumil, PALATOVÁ Marta: Řízení a simulace procesů na reálné technologické stanici. Grant FRVŠ 1654/F1, interní č. VŠCHT 319 14 9087

FINKEOVÁ Jana, KMÍNEK Miloš, PALATOVÁ Marta: Model k optimalizaci vsádkové tepelné sterilace. Automatizace 43/2000, Číslo: 3, 190-191 , ISSN: 0005125X

FINKEOVÁ Jana: Mathematical Model of Control of Chaos in Chemical System Using Periodic Stimulation. Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000 , 114/2-6, ISBN: 80-7194-271-5

PALATOVÁ Marta, HRNČIŘÍK Pavel, FINKEOVÁ Jana, NÁHLÍK Jan, VOVSÍK Jaroslav: Fed-Batch Cultivation of Baker's Yeast - Mathematical Model. Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, 1162/2-14, ISBN: 80-7194-271-5

VANĚK Martin, NÁHLÍK Jan, HRACHOVEC Miroslav, PALATOVÁ Marta, FINKEOVÁ Jana: Enhanced Biomass Estimation Using Metabolic State Classification and Neural Network. Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000 130/2-14 ISBN: 80-7194-271-5

KMÍNEK Miloš, FINKEOVÁ Jana, PALATOVÁ Marta, VOTRUBA Jaroslav: Model dvoustupňové biologické čističky odpadních vod. Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, 117/2-14, ISBN: 80-7194-271-5

PALATOVÁ Marta, FINKEOVÁ Jana, KMÍNEK Miloš: Matematický model půdního dekontaminačního reaktoru. Proc.of 34th Int.Conf. on Modelling and Simulation of Systems, 161-166, ISBN: 80-85988-46-1

KMÍNEK Miloš, FINKEOVÁ Jana, PALATOVÁ Marta: Učebnice modelování bioprocesů. Automatizace 43/2000, Číslo: 3, 207-208, ISSN: 0005125X

Finkeová, J.; MODELLING OF FED-BATCH FERMENTATION OF PENICILLIN, Proceedings, 5th international scientific-technical conference, Process Control 2002, 5 9, R199a-1;R199a-9, 2002, Kouty nad Desnou, Pardubice, Vyd.: Universita Pardubice, ISSN/ISBN: 80-7194-452-1

Kmínek, M.; Finkeová, J.; Palatová, M.; Využití jednoduchého modelu k návrhu řízení procesu biodegradace fenolu, Proceedings the 5th International Scientific - Technical Conference Process Control 2002, 5 8, R215-1;R215-8, 2002, Kouty nad Desnou, Pardubice, Vyd.: Universita Pardubice, ISSN/ISBN: 80-7194-452-1

Palatová, M.; Finkeová, J.; Kmínek, M.; Melzoch, K.; Matematický model produkce kyseliny mléčné, Proceedings the 5th International Scientific - Technical Conference, Process Control 2002, 5 9, R199b-1;R199b-9, 2002, Kouty nad Desnou, Pardubice, Vyd.: Universita Pardubice, ISSN/ISBN: 80-7194-452-1

Finkeová, J.; Kmínek, M.; Palatová, M. Řízení biotechnologického procesu v režimu off-line podle výsledků rozborů. Automatizace. 46(1), 3. 22-24. 2003. Praha, Automatizace s.r.o.. 0005-125X. (GENERIC)

Finkeová, J.; Kmínek, M.; Palatová, M.; Phenol Biodegradation Process - Model and Identification, Proc. of 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, 14 4, PC062/1-PC062/4, 2003, Štrbské Pleso, Bratislava, Vyd.: Slovak University of Technology, ISSN/ISBN: 80-227-1902-1

Kmínek, M.; Finkeová, J.; Nachtigalová, I.; Palatová, M.; Melzoch, K. Simulace řízení bioreaktoru pro výrobu pekařského droždí. Automatizace. 46(12), 4. 801-804. 2003. Praha, Automatizace s.r.o.. 0005-125X.

Kmínek, M.; Finkeová, J.; Nachtigalová, I.; Palatová, M.; Melzoch, K. Simulace řízení bioreaktoru pro výrobu pekařského droždí. Automatizace. 46(12), 4. 801-804. 2003. Praha, Automatizace s.r.o.. 0005-125X.

Finkeová Jana, Praktické ukázky elektronických učebnic a jejich použití ve výuce, Seminář Současnost a budoucnost elektronického publikování na VŠCHT, 6.2.2004, Praha

Palatová-M, Kmínek-M, Finkeová-J, Matematický model půdního bioreaktoru v prostředí MATLAB a FEMLAB, Sborník příspěvků 12. ročníku konference MATLAB 2004, ISBN 80-7080-550-1

Palatová-M, Kmínek-M, Finkeová-J, Nachtigalová-I, Simulace fuzzy řízení při fed-batch produkci pekařského droždí, Proc. of 6th Int. Sc.-Techn. Conference Process Control 2004, ISBN 80-7194-662-1

Finkeová-J, Kmínek-M, Palatová-M, Batch Xanthan Fermentation Process - Optimal Temperature Control, Proc. of 15th Int. Conf. on Process Control PC '05, 2005, ISBN 80-227-2235-9

Finkeová-J, Kmínek-M, Palatová-M, Nachtigalová-I, Melzoch-K, Simulace řízení bioreaktoru za užití fuzzy regulátoru. Automatizace 48(2005)201-203, ISSN 0005-125X

Finkeová-J, Kmínek-M, Palatová-M, Nachtigalová-I, Fermentation Process with Inhibition Kinetics:Simulation and Control Design,Proc. of 16th Int. Conf. on Process Control PC '07,2007, ISBN 978-80-227-2677-1

Palatová-M, Finkeová-J, Kmínek-M, Nachtigalová-I Simulation in Food Industry Proc. of 16th Int. Conf. on Process Control PC '07, 2007, ISBN 978-80-227-2677-1

Kmínek-M, Finkeová-J, Nachtigalová-I, Palatová-M, Matematický model biotechnologického procesu, Automatizace 50(2007)635-637, ISSN 0005-125X

Finkeová-J, Palatová-M, Kmínek-M, Nachtigalová-I, Matematický model a volba varianty vedení procesu, Automatizace 51(2008)468-470, ISSN 0005-125X

F. Černý, J. Finkeová, and I. Nachtigalová. Identifikace parametrů modelu pomocí nelineární optimalizace. In Sborník 56. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009, 0090/1–6, 2009. ISBN 978-80-86059-51-8.

Nachtigalová Iva, Kmínek Miloš, Palatová Marta, Finkeová Jana: Fuzzy Control of Vapor Condenser. In:Proceedings of 9th International Conference of Process Control 2010. Univerzita Pardubice, Pardubice, 2010. Str:C105a/1-5. ISBN:978-80-7399-951-3.

Finkeová Jana, Palatová Marta, Kmínek Miloš, Nachtigalová Iva: Unstructured and Structured Models of Bioprocess. In:Proceedings of 9th International Conference of Process Control 2010. Univerzita Pardubice, Pardubice, 2010. Str:C085a/1-7. ISBN:978-80-7399-951-3.

Finkeová Jana: Matematický model vsádkové fermentace pekařského droždí. In: Sborník 58. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011. Česká společnost chemického inženýrství, Praha, 2011. ISBN:978-80-905035-0-2.

Lahoda Lukáš, Kukal Jaromír, Finkeová Jana: Využití optimalizačních heuristik k identifikaci a návrhu řízení dynamických procesů. In: Sborník 58. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011. Česká společnost chemického inženýrství, Praha, 2011. ISBN:978-80-905035-0-2.

Finkeová Jana, Hrnčiřík Pavek, Mareš Jan, Vovsík Jaroslav, Hudeček Ondřej, Náhlík Jan: A structured mathematical model of PHA biopolymer production process. Archives of Control Sciences, Volume 23(LIX), No. 3, pages 351–360, 2013. ISSN: 1230-2384.

(zpět)

Odkazy

Google

Moodle

VŠCHT Praha

Wikipedie

BBC

Kurz francouzštiny

GoogleTechTalks's Channel

(zpět)

Osobní zájmy

Taoistické tai chi

Zajímavé informace z vědy

Propojení fermentace a chemické katalýzy

Financování výzkumu - vědci tráví příliš mnoho času žádáním o granty a nemají čas na vlastní výzkum

Řada hub má schopnost akumulovat některé prvky, např. stříbro nebo zlato

Epigenetika - říká, že naším životním stylem se nemění pořadí písmen genetického kódu, mění se „obal“ dvojité šroubovice DNA, který určuje, jak budou jednotlivé geny pracovat; způsob „obalení“ DNA se předává po několik dalších pokolení

Sociální sítě dokáží ovlivnit priority výzkumu - v Kanadě se lidé spojili pomocí sociálních sítí a prosadili výzkum léčebné metody roztroušené sklerózy, kterou navrhl dr. Paolo Zamboni

Farmakogenetika: analýza DNA pomáhá rozhodnout o možnosti léčby hepatitidy C.

Neuro: zobrazování nervových buněk

Obarvené nervové buňky

(zpět)