Cvičení z Fyzikální chemie I (předmět B403003) a Fyzikální chemie II (předmět B403004). Video-záznamy jsou z akademického roku 2020/2021.

Cvičící: doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.

Na (video) cvičeních jsou počítány zejména příklady vybrané z této sbírky, viz také http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/sbfchold.html, a ze sbírky "Výpočetní příklady pro předmět Fyzikální chemie II", kterou naleznete v e-learningu v sekci Fyzikální chemie II (B403004).
Videa jsou umístěna v prostředí MS Stream, pro vyhledávání lze použít rozhraní http://pudl.vscht.cz, viz také https://e-learning.vscht.cz.

E-příkladník, E-učitel a Breviář jsou k dispozici na adrese http://ufch.vscht.cz/studium/elektronicke_pomucky.
Vzorové testy, skripta, požadavky ke zkoušce a další podklady jsou vystaveny na ufch.vscht.cz/studium/literatura.
Další skripta a sbírky jsou na adresách http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/sbfchold.html.

Pokyny ve vztahu ke Covid 19: https://www.vscht.cz/koronavirus.

Organizační pokyny k výuce: https://e-learning.vscht.cz.


Aktualizováno 10. 2. 2023  
Hodnocení výuky: anketa v SIS.