Cvičení z Fyzikální chemie II (předmět N403014), letní semestr, akademický rok 2019/2020

Cvičící: doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.

Na cvičení jsou počítány zejména příklady vybrané z této sbírky, viz také http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/sbfchold.html.

E-příkladník, E-učitel a Breviář jsou k dispozici na adrese http://ufch.vscht.cz/studium/elektronicke_pomucky.
Vzorové testy, skripta, požadavky ke zkoušce a další podklady jsou vystaveny na ufch.vscht.cz/studium/literatura.
Další skripta a sbírky jsou na adresách http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/sbfchold.html.

Dne 30. 4. 2020 (čtvrtek) probíhá výuka dle pátečního rozvrhu (výnos tektora A/V/961/12/2019).
Ve dnech 1. 5. a 8. 5. 2020 výuka odpadá (státní svátky).

Zápočtové testy se píší přímo na cvičeních v pátém, desátém a čtrnáctém týdnu. Termíny souhrnných a zkouškových testů jsou zveřejňovány v SIS.
Aktualizováno 14. 2. 2020  
Hodnocení výuky: anketa v SIS.