Cvičení z Fyzikální chemie II (předmět B403004), letní semestr, akademický rok 2020/2021

Cvičící: doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.

Na cvičení jsou počítány zejména příklady vybrané z této sbírky, viz také http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/sbfchold.html.

E-příkladník, E-učitel a Breviář jsou k dispozici na adrese http://ufch.vscht.cz/studium/elektronicke_pomucky.
Vzorové testy, skripta, požadavky ke zkoušce a další podklady jsou vystaveny na ufch.vscht.cz/studium/literatura.
Další skripta a sbírky jsou na adresách http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/sbfchold.html.

Pokyny ve vztahu ke Covid 19: https://www.vscht.cz/koronavirus.


Aktualizováno 11. 2. 2021  
Hodnocení výuky: anketa v SIS.