ustav_logoVSCHT_FPBT_323UAPV

 

 

Prof. Dr. Ing. Jan Poustka

B-138, tel.: +420 220 443 218

e-mail: Jan.Poustka@vscht.cz

 

     Bakalářský studijní program (Bc.)

Analýza potravin v kontrolní praxi

Analytické metody ve forenzní analýze

     Magisterský studijní program (Ing.) / MSc

Speciální analýza potravin

Izolační a separační metody

Special Food Analysis

Isolation and Separation Methods

     Doktorský studijní program (Ph.D.) / PhD

Vývoj a optimalizace postupů v analytické laboratoři

Speciální analýza potravin a přírodních produktů

Moderní trendy v izolačních a separačních metodách

Development and Optimisation of Procedures in Analytical Laboratory

Special Analysis of Food and Natural Products

Recent Trends in Isolation and Separation Methods

 

Další informace a přednáškové materiály jsou dostupné v SIS a e-learnigu.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte e-mailem.

Further information and lecture materials are available in SIS and e-learning.

If you need more information, please contact me by email.

 

 

www.hitwebcounter.com
This Website Visits