ustav_logoVSCHT_FPBT_323UAPV

 

 

Prof. Dr. Ing. Jan Poustka

B-138, tel.: +420 220 443 218

e-mail: Jan.Poustka@vscht.cz

 

     Přehled předpokládaných znalostí z předchozího studia!

     An overview of the necessary basic knowledge!

     Bakalářský studijní program (Bc.)

Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů: Výuka úlohy ATR-FTIR‘; Studentské hodnocení LAPPP  od r. 2011

Analýza potravin v kontrolní praxi: Informace; přednášky

Analytické metody ve forenzní analýze: Informace; přednášky

     Magisterský studijní program (Ing.) / MSc

Speciální analýza potravin: Informace; přednášky

Izolační a separační metody: Informace; přednášky

Special Food Analysis: Lectures

Isolation and Separation Methods: Lectures

     Doktorský studijní program (Ph.D.) / PhD

Vývoj a optimalizace postupů v analytické laboratoři

Speciální analýza potravin a přírodních produktů

Moderní trendy v izolačních a separačních metodách

Development and Optimisation of Procedures in Analytical Laboratory

Special Analysis of Food and Natural Products

Recent Trends in Isolation and Separation Methods

   

 

     Uvedené materiály byly vytvořeny s pomocí dostupné literatury včetně internetových zdrojů a slouží výhradně k výukovým účelům.

www.hitwebcounter.com
This Website Visits