Cvičení z předmětu Matematika A

cvičící: Slavomír Parma
e-mail: slavomir(dot)parma(at)vscht(dot)cz

Podmínky zápočtu

prezence na cvičeních – maximálně 3 absence
v případě nařízení online výuky bude podmínkou zápočtu vypracování domácích úkolů

Literatura

[1]
Klíč a kol.: Matematika I ve strukturovaném studiu, skripta, VŠCHT Praha, 2007, ISBN: 978-80-7080-656-2
[2]
Heřmánek a kol.: Sbírka příkladů k Matematice I ve strukturovaném studiu, skripta, VŠCHT Praha, 2008, ISBN: 978-80-7080-688-3
[3]
Míčka a kol.: Sbírka příkladů z matematiky, skripta, VŠCHT Praha, 2002, ISBN 80-7080-484-X
[4]
Turzík, Dubcová, Pavlíková: Základy matematiky pro bakaláře, skripta, VŠCHT Praha, 2011, ISBN: 978-80-7080-787-3
[5]
Petáková: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Prometheus, 2005: 80-7196-099-3