Pracovní stránky předmětu Aplikované chemické procesy.

Ing. Zlámal Martin, Ph.D.
Ing. Lhotka Miloslav, Ph.D.
doc.Ing. Paidar Martin, Ph.D.

Slides from lectures for english course

Semestral projects

Výsledky zkouškové písemky:Podmínky k získání zápočtu: Vypracování semestrálního projektu
Podmínky k získání zkoušky: Napsání písemného testu


projekt bude studentům přidělen na přednáškách
projekt je nutné odevzdat s dostatečným předstihem, aby bylo možné jej zkontrolovat!

Prezentace z přednášek

Příklady zkouškových otázek a vzorové příklady


Zadání projektů
Již přidělené projekty
ukázka/vzor vypracovaného projektu č.7.

Sylabus predmětu
1. Chemické technologie a jejich projektování
2. Úprava a transport látek v chemických výrobách
3. Energie v chemických procesech
4. Separační procesy v chemické technologii
5. Rychlost chemické reakce
6. Průmyslové chemické reaktory
7. Průmyslové katalytické reaktory
8. Heterogenní nekatalyzované reakce
9. Průmyslová krystalizace
10. Elektrochemické reakce
11. Elektrochemické procesy
12. Elektrochemické reaktory
13. Elektromembránové procesy
14. Elektrotermické procesy