Ing. Jana Kohoutková, Ph.D.

B49, tel.: 220443184,

e mail: jana.kohoutkova@vscht.cz; LAPPP-323@vscht.cz)

 

 

Předmět: Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů

Veškeré studijní materiály jsou převedeny na e-learning

 

Bezbečnostní předpisy;  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Řád laboratorních cvičení

Koronavirus informace:      https://www.vscht.cz/koronavirus

 

 

Ø Upozornění: Laboratoř mohou absolvovat pouze studenti, kteří mají splněnou zkoušku z předmětu Analytická chemie I., v náhradním termínu (v letním zkouškovém období) musí mít splněnou i zkoušku z analýzy potravin a přírodních produktů.

 

English version: Food and Natural Products Analysis: Laboratory