Obsah na těchto stránkách není již aktuální."

Potravinářská legislativa

Zaměření předmětu

Cílem přednášek předmětu Úvod do potravinářské legislativy je seznámit studenty s Evropským i národním právním systémem ve vztahu k potravinám. Jsou vysvětleny hlavní požadavky právních předpisů na výrobu, označování a distribuci potravin, na veřejné stravování a obchodování s potravinami. Pozornost je věnována posuzování kvality, bezpečnosti a výživové hodnoty potravin a mechanismům používaným pro ochranu spotřebitele a tržního prostředí. Je popsána úloha technické standardizace (technických norem) a systémů managementu kvality a bezpečnosti.

Studenti by po absolvování přednášek měli mít přiměřené znalosti legálních podmínek pro zpracování a distribuci potravin, orientovat se v nejdůležitějších právních a technických dokumentech a v používané terminologii. Měli by se dokázat orientovat v hierarchii právních a technických norem a být schopni si sami vyhledat aktuálně platné dokumenty specifikující požadavky na konkrétní výrobek či proces.

Vzhledem k neustálému vývoji legislativy národní i evropské nemusí být uváděné odkazy na konkrétní právní předpisy přes všechnu snahu vždy aktuální a až na pár výjimek nejsou od studentů přesné citace ani vyžadovány. Aktuální citaci a platné znění předpisu by však měl každý student umět podle návodu v praxi vyhledat a v přiměřené míře dokázat i interpretovat. Některé zásadní požadavky právních a technických předpisů jsou vysvětleny na praktických příkladech.

Syllabus

 1. Potravinové právo v ČR a EU: cíle a principy, oblasti regulace, bezpečnost výrobků, odpovědnost, ochrana spotřebitele.
 2. Struktura právních předpisů národních a evropských, technické normy, certifikace, informační zdroje.
 3. Strategie bezpečnosti potravin – vědecké principy, analýza rizik, systém varování (RASFF), krizové řízení.
 4. Zákon o potravinách, obecné povinnosti výrobců a distributorů, komoditní vyhlášky; GMO.
 5. Chemická kontaminace potravin, rezidua pesticidů a veterinárních léčiv.
 6. Podmínky používání přídatných látek a aromat, obohacování potravin.
 7. Mikrobiologické požadavky na potraviny a pokrmy, správná hygienická a výrobní praxe.
 8. Kritické body ve výrobě potravin a systémy HACCP, systémy managementu bezpečnosti.
 9. Pravidla pro označování potravin, informace na obalech, výpočet a uvádění výživové hodnoty, výživová a zdravotní tvrzení.
 10. Potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy, bioprodukce a biopotraviny; autenticita a původ potravin.
 11. Veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovoz a vývoz potravin.
 12. Úřední kontrola potravin: právní základy, organizace a kompetence, postupy a opatření.
 13. Hodnocení kvality a nezávadnosti potravin: odběry a vyšetřování vzorků, zkušební a měřící zařízení.
 14. Požadavky na výrobní a kuchyňská zařízení, nástroje a obaly, ochrana životního prostředí.
 15. Aktuální informace pro studenty

  VŠCHT Praha: Pro tento (zimní) semestr začne výuka v polovině září 2014. Účast minimálně na první přednášce je nutná - dozvíte se základní informace k předmětu.

  Tyto stránky nebudou nadále aktuální - informace budou podány na přednáškách.