Switch to English

prof. Ing. Vladimír KOCOUREK, CSc.

Aktuální obsah je přemístěn na nové stránky.

Autor

Vzděláni

Odborná praxe

Kontakt

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav analýzy potravin a výživy, Technická 5, 16628 Praha 6
Budova B, 1. patro, č. dv.136

Last update: 29.8.2014