MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ                                                     gb_fl.jpg

 

Ústav matematiky

Vysoká škola chemicko-technologická

e-mail: marketa.zikmundova@vscht.cz

VÝUKA

ODBORNÁ ČINNOST