Analytická chemie I.

Analytická chemie II.

Molekulární inženýrství

Teoretické základy analytické chemie

Analýza chirálních léčivÚvod do nano a mikrotechnologií


Seznam publikací

Web pracovní skupinyKontakt
Doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
Ústav analytické chemie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5
166 28 Praha 6

budova A, laboratoř 232, 234
Kamil.Zaruba(at)vscht.cz
tel: (220 44)4084,4299