Instrukce:
Vytvořte obrázek prostorové struktury vylosovaného proteinu. Obrázek musí mít bílé pozadí. Pro proteinovou část použijte nejlépe reprezentaci bez zobrazení jednotlivých atomů (např. ribon, cartoon a podobně). Pro neproteinovou část použijte zobrazení jednotlivých atomů (sticks, ball&sticks, spheres atd, ale ne lines). Pokud je to vhodné, je možné stejným způsobem zobrazit i atomy vybraných aminokyselinových zbytků. V případě vícepodjednotkových proteinů je možné zobrazit pouze jednu podjednotku, zvláště pokud se nejedná o biologický oligomer (např. je jejich interakce důsledkem krystalizace). V obrázku je možné popsat jednotlivé podjednotky, ligandy, rezidua a podobně. Pro tyto popisky použijte písmo Source Sans (oficiální font školy). Obrázek nesmí obsahovat materiál zatížený copyrightem. Celý obrázek musí být ve formátu tiff, na šířku musí mít 6-8 cm a rozlišení 300 dpi. Obrázek nahrajte do e-learningu do půlnoci 5.12.2022.

Vhodný software:
PyMol - www.pymol.org
VMD - www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/
UCSF Chimera - www.cgl.ucsf.edu/chimera/
nebo jiný