ZÁKLADY BIOINFORMATIKY - cvičení
  Domácí úkol
1. Tutorial 1: Hledání sekvencí v databázích, coronavirus.txt
2. Tutorial 2: Zarovnávání sekvencí
3. Tutorial 3: Design PCR primerů
4. Tutorial 4: Eukaryotní geny
5. Tutorial 5: Studium molekulární fylogenese
6. Tutorial 6: Domény a post-translační modifikace
7. Tutorial 7: Studium exprese genů + R+bioconductor
8. Tutorial 8: Visualizace prostorových struktur biomakromolekul
9. Tutorial 9: Bibliografické databáze
10. Presentace 1: Strukturní bioinformatika
11. Presentace 2: Biomolekulární simulace 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Presentace 3: Aplikace
Odkazy