doc. Dr. Ing. Věra Schulzová

 

Kontakt:

Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Technická 3, 166 28 Praha 6

Budova B, dveře č. 140

tel: +420 220 444 389

e-mail: vera.schulzova@vscht.cz

http://www.vscht.cz

 

aP1040513xx

Výuka:

Magisterské studium

Nutraceutika a funkční potraviny

Předtermín 18.12.2018

Témata pro samostatné projekty 2019 termín prezentací pondělí 2.12. v 10:00 h B159

 

Speciální analýza potravin I  - Projekt

·        Bezpečnostní předpisy

·        Pokyny pro studenty

·        Seznam řešených projektů 2019

 

Laboratoře instrumentálních metod v analýze potravin

- Seznam úloh

- Rozpis do skupin

- Harmonogram laboratorních prací

 

Návody:

Úvod, bezpečnost

ISE stanovení fluoridů

AAS stanovení vápníku

HPLC/DAD vývoj metody

EM stanovení organických kyselin

OA digitalizace obrazu 

IR změny složení olejů

U-HPLC/HRMS stanovení kontaminantů (nová úloha)

HPLC/ELD elektrochemický detektor (nová úloha)

SPME-GC-HRMS stanovení furanu (nová úloha)

GC/QTOF autentikace whisky (nová úloha)

 

Doktorské studium

HPLC v analýze potravin a přírodních produktů

 

Diplomové práce

Bakalářské práce

Odborná činnost:

Odborný životopis

Zaměření

Vědecké publikace