Izolační a separační metody (od r. 2019)

Časový harmonogram přednášek  (092020)

Informace ke zkoušce

Část I – prof.  J. Poustka

Úvodní přehled

Headspace, Purge&Trap

Mikroextrakce tuhou fází (SPME, SBSE, MEPS)

Plynová chromatografie - základní teorie

Plynová chromatografie - kolony

Plynová chromatografie - nástřiky

Plynová chromatografie - GCxGC

Plynová chromatografie - detektory

Hmotnostní spektrometrie - princip, ionizační metody

Hmotnostní spektrometrie - separace a detekce iontů

Hmotnostní spektrometrie - interpretace měření

 

Část II – Dr.  V. Hrbek

Extrakce kapalinou (LLE, LSE, PLE, MASE, SFE)

Extrakce tuhou fází (LSC, SPE, MSPD, QuEChERS)

Gelová permeační chromatografie (GPC)

Kapalinová a superkritická fluidní chromatografie

Kapalinová chromatografie - detektory