Speciální separační metody v úpravě vody

 

Sylaby

Otázky ke zkoušce

Předmět je vyučován v letním semestru

Volba technologií

Demineralizační linka

Destilace

Srážení

Čiření

Elektrochemie

Elektrodialýza

Elektrodeionizace

Tlakové membránové procesy

Ionexy-úvod

Ionexové technologie

Odstraňování organických látek

Ionexové technologie v životním prostředí