Chemie energetických oběhů

Sylaby

Předmět je vyučován v zimním semestru

Projekt

Termíny

Odstraňování nerozpuštěných látek

Čiření

Iontové součásti vody, oxid křemičitý

Odplynění

Alkalizace

Energetické výrobny

Napájecí voda a přídavná voda

Kotelní voda

Omezení tvorby nánosů, čištění kotlů

Vývin páry v kotli

Technicky čistá pára

Kondenzát

Chladicí voda

Procesy úpravy vod a neaktivních kalů