Úkoly a materiály k předmětu Počítačové algebraické systémy

 

Podmínky pro úspěšné absolvování předmětu (klasifikovaný zápočet):
1) test na cvičení (90 min, 14. týden)
2) vypracování projektu (zadání v průběhu semestru - cca 11. týden)
výsledné hodnocení = průměr z hodnocení testu a projektu

 

Materiály ke cvičením Zadání úkolů Řešení úkolů
Úvod, úpravy výrazů .mw .pdf Úkol 1 Řešení 1 .pdf
Funkce, grafy funkcí, křivky .mw .pdf Úkol 2 Řešení 2 .pdf
Funkce více proměnných, plochy .mw .pdf Úkol 3 Řešení 3 .pdf
Limity, derivace .mw .pdf Úkol 4 Řešení 4 .pdf
Animace .mw .pdf Úkol 5 Řešení 5 .pdf
Integrály .mw .pdf Úkol 6 Řešení 6 .pdf
Rovnice a nerovnice .mw .pdf Úkol 7 Řešení 7 .pdf
Lineární algebra .mw .pdf Úkol 8 Řešení 8 .pdf
Diferenciální rovnice .mw .pdf Úkol 9 Řešení 9 .pdf
Programování .mw .pdf Úkol 10 Řešení 10 .pdf
Úkol 11 Řešení 11 .pdf
Zápis a čtení dat – do a ze souboru .mw .pdf Úkol 12
cisla.txt
soucet.xls
Řešení 12 .pdf

 

Závěrečný projekt
zadani.pdf , teploty.txt , data.txt Vypracovaný projekt pošlete do 31.8.2018 ve formátu .mw na

Martin{dot}Isoz{at}vscht{dot}cz

Přiložte taky soubory vytvořené při řešení.