Zdroje chemických informací

 

Přibližné rozvržení cvičení
 

Všeobecný úvod
proč se učit jak hledat informace? nestačí Google?, pojem dokumentu (publikace), knihovny, zpracování dokumentů, primární a sekundární informační zdroje, bibliografická citace, jak a proč citovat, předmětová hesla, klíčová slova.
1-2 týdny
 
Odborné časopisy
odborné časopisy obecně, Chemické listy, Paliva, zahraniční časopisy ...
1 týden
 
Rešerše
retrospektivní a iterativní rešerše
1 týden

Databáze
databáze na webu, katalogy knihoven - Souborný katalog ČR (SKC),Web of Knowledge, ScienceDirect, Scopus, patenty,
2-3 týdny

 
SciFinder
databáze CA, prohlížení rejstříků, vyhledávání
1 týden
 
Strukturní editory
strukturní editor ISIS Draw / ChemSketch, počítačová prezentace struktur, další strukturní editory, strukturní vyhledávání v katalozích
1 týden
 
SciFinder
strukturní vyhledávání
1 týden

Reaxys
báze Reaxys (Beilstein, Gmelin), strukturní vyhledávání, reakce
1-2 týdny

Příprava publikace
příprava prezentace, posteru a publikace, recenzní řízení, MS Word [cvičení, txt], MS Excel [cvičení], MS Power Point
1-2 týdny

Veškeré dotazy týkající se tohoto předmětu zodpovím přes e-mailu Ludek.Jelinek@vscht.cz, popř. na telefonu (22044) 3130

Doplňující odkazy:
Stránky Laboratoře informatiky a chemie
Šilhánek J.: Chemická informatika. 1. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2002. ISBN 80-7080-465-3
Ústřední knihovna VŠCHT

Typové příklady testu
Výsledky 2018