Výběrový seminář k Matematice A

úterý od 16:00, C12

Zájemci si rozšíří a prohloubí znalosti z matematických témat, která v předmětu Matematika A budou probírána, resp. nestihnou být probírána.

Konzultace – po domluvě osobní nebo přes email

Podmínky pro udělení zápočtu

Zápočet bude udělen za samostatné vypracování vybrané úlohy , nabízené úlohy budou zveřejňovány na semináři průběžně během semestru.

Podklady k jednotlivým seminářům lze nalézt v e-learningu a zde -> E-SBÍRKA

Další zdroje

·         Míčka et al.: Sbírka příkladů z matematiky

·         B. P. Děmidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy